آراد برندینگ
خانه / عناب بیرجند

عناب بیرجند

عناب بیرجند بهترین عناب تولید شده در خراسان جنوبی می باشد. قیمت عناب بیرجند در حالت کلی تفاوتی با قیمت عناب سایر شهر ها نمی کند و فقط به کیفیت و اندازه عناب بستگی دارد. خرید عناب بیرجند توسط عطاری ها و فروشگاه های عرضه عناب در کشور انجام می شود.