آراد برندینگ
خانه / عناب خراسان جنوبی

عناب خراسان جنوبی

عناب خراسان جنوبی یکی از سه محصول استراتژیک این استان می باشد که بیشتر به صورت خشک شده مورد استفاده قرار می گیرد. در این استان سالانه بیش از 7 هزار تن عناب برداشت می شود و برای 9 هزار خانواده اشتغال زایی ایجاد کرده است.